W dniach 25-26 kwietnia 2015 roku gościliśmy w naszym zborze prezbitera Henryka Skrzypkowskiego. Pastor Henryk przyjechał, by podzielić się z nami serią wykładów na temat uczniostwa, grup domowych oraz prowadzenia ludzi do Chrystusa.

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę, 25 kwietnia, o godzinie 10.00 i trwało z przerwami do godziny 15.00. Wykłady były bardzo inspirujące, ponieważ prezbiter Henryk Skrzypkowski popierał teksty biblijne wieloma praktycznymi przykładami ze swojego życia i służby. Dotyczyły one pracy misyjnej i duszpasterskiej zarówno w zborze jak i w kościele. Takie przesłanie było szczególnie zachęcające, ponieważ opierało się na sprawdzonych w praktyce metodach i sposobach działania. Można je śmiało wykorzystać również w naszym zborze.

Oprócz wykładów prezbiter Henryk Skrzypkowski uczestniczył w spotkaniu młodzieżowym w sobotę o godz. 17.00 oraz przemawiał na nabożeństwie porannym w niedzielę 26 kwietnia. Wysłuchaliśmy rozważania fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii Św. Łukasza 13 rozdział. Pastor Henryk mówił na temat opamiętania się od grzechów. Każdy człowiek w swoim życiu potrzebuje opamiętania się i nawrócenia do Boga. Gdy tego nie uczyni „podobnie jak inni zginie”. Ludzie przedstawieni w Ewangelii Łukasza zginęli w tragicznych okolicznościach. Nie byli jednak wcale gorsi od innych osób. W tym fragmencie Biblii jest ostrzeżenie, że wszystkich, którzy nie opamiętają się czeka w ostatecznym rozrachunku taki sam los czyli śmierć, wieczne oddzielenie od Boga. Dobra nowina jest jednak taka, że człowiek, który się opamięta otrzyma przebaczenie grzechów oraz zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie.

Na koniec chciałabym w imieniu swoim i zboru serdecznie podziękować prezbiterowi Henrykowi Skrzypkowskiemu za przyjazd do Białegostoku, za poświęcony czas i inspirujące wykłady. Niech Pan Bóg, drogi pastorze, nadal błogosławi Twoją służbę.

Wykłady oraz kazanie niedzielne prezbitera Henryka Skrzypkowskiego są zamieszczone na internetowej stronie Zboru w Białymstoku, w dziale Multimedia. Zapraszam do słuchania.
Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: