23 października 2018 roku w białostockim zborze odbyło się bardzo uroczyste nabożeństwo. Obchodziliśmy Święto Żniw, będące specjalnym wyrazem wdzięczności Bogu za wszystko czym nas obdarzał w minionym roku, podziękowaniem za wszystkie Jego dary i błogosławieństwa, zarówno materialne jak i duchowe.

Podczas nabożeństwa wysłuchaliśmy listu z Rady Kościoła, który napisał Prezbiter Mateusz Wichary. Zachęcał do wspierania służby ogólnokościelnej poprzez modlitwy o siebie wzajemnie jak również przez wsparcie finansowe. W tym celu zebraliśmy, jak co roku, specjalną ofiarę pieniężną, którą w całości przekazaliśmy do Rady Kościoła.

Wdzięczność Bogu wyrażaliśmy w wielu pieśniach i głośnych modlitwach. Chór zborowy wykonał dwie okolicznościowe pieśni, mówiące o wdzięczności i oddawaniu chwały Panu Bogu, jako Dawcy wszelkich darów. Również zespół muzyczny poprowadził zgromadzonych w radosnych, uwielbiających pieśniach i modlitwie.

Podczas nabożeństwa usłyszeliśmy też świadectwo o pracy misyjnej na Białorusi. Siostra Agnieszka Siewko oraz brat Artur Siewko opowiedzieli o wspieraniu Kościoła Baptystów na Białorusi poprzez pomoc na obozach i koloniach w których uczestniczyli jako wolontariusze.

W tygodniu poprzedzającym Święto Żniw gościliśmy w Białymstoku grupę braci i sióstr z Bośni, ze zboru w Tuzli. Jest to zbór z którym od pewnego współpracujemy i który w różny sposób wspieramy. Wraz z grupą przyjechał pastor Zeljko Puja. Poznaliśmy go już wcześniej, ponieważ odwiedził nasz zbór w 2015r. Również kilkuosobowa grupa z białostockiego zboru mogła odwiedzić Zbór w Tuzli w maju br. (O tym wydarzeniu będzie osobna relacja). Pastor Zeljko Puja podzielił się przesłaniem biblijnym, związanym ze Świętem Żniw. Wygłosił kazanie, które zatytułował „Ucz się być wdzięcznym”. Zachęcał nas do nieustannej wdzięczności Bogu, ponieważ mamy mnóstwo rzeczy za które możemy i powinniśmy być Mu wdzięczni. Musimy tylko w pokorze dostrzegać Boże dary i nie uważać ich za oczywiste, takie, które nam się należą. Po kazaniu i modlitwie nasi goście z Bośni zaśpiewali kilka pieśni w swoim ojczystym języku.

Po zakończeniu nabożeństwa, w dolnej sali kaplicy, odbył się wspólny obiad, przygotowany przez siostry ze zboru. Mogliśmy kontynuować społeczność nie tylko z gośćmi z Bośni, ale też z licznie przybyłymi braćmi i siostrami niemal ze wszystkich zborów okręgu białostockiego.

Wdzięczność Bogu powinna być zawsze żywa w naszych sercach. Okazujmy ją Panu codziennie. Każdego dnia doświadczamy przecież Bożych błogosławieństw. Nie bądźmy jak ludzie o których śpiewał chór w jednej z pieśni: „..czy to dobrze jest prosić tak często, a dziękować jedynie raz w rok”. Nie, to nie jest właściwa postawa. Bądźmy wdzięczni Bogu przez okrągły rok!

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: