Każdego roku jesienią we wszystkich zborach baptystycznych w Polsce odbywają się specjalne, dziękczynne nabożeństwa, zwane również Świętem Żniw. W białostockim zborze taką uroczystość obchodziliśmy w niedzielę 22 września. Dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystko czym nas obdarzał w minionym roku, za dary materialne, ale też duchowe. Pan był i jest wierny, nikt z nas nie był…

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: