W pierwszej połowie lipca odbył się w Narewce obóz dziecięcy. Kolejny raz Narewka gościła około 60-dziesięcioro dzieci z całej Polski. W tym roku hasłem przewodnim obozu był werset zaczerpnięty z Pisma Świętego, z Przypowieści Salomona 1,5: “Kto mądry niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki”. Nasza Narewka przez dziesięć dni stała się…

Nader często czytając Biblię wielu z nas natknęło się na fragmenty, których nie rozumiemy. Czasami jest to związane z tym, że trudno jest nam utożsamić się z pewnymi wydarzeniami, których sami nie doświadczyliśmy, innym razem jest to problem z tłumaczeniami Pisma Świętego, których używamy, jeszcze w innym przypadku problem leży znacznie głębiej. Chodzi, oczywiście, o…

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: