W dniach 25-31 stycznia 2014 roku w odbyło się w Narewce, Zimowe Spotkanie Dzieci. Zorganizowali je nauczyciele Szkółki Niedzielnej z Białostockiego Zboru pod przewodnictwem Grażyny Wiazowskiej i Jolanty Szczęch. Z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń, niemal do końca nie było wiadomo czy zimowisko się odbędzie. Mając przekonanie, że służba wśród dzieci jest niezwykle ważna, nauczyciele…

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: