W dniach od 27 stycznia do 2 lutego odbyło się w Narewce, Zimowe Spotkanie Dzieci. Hasłem spotkania były słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego, z II Listu do Tymoteusza 3,16-17: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego…

Okres świąteczno-noworoczny w Zborze Chrześcijan Baptystów w Białymstoku jest zawsze bardzo intensywny, bogaty w liczne spotkania i nabożeństwa. Odbywają się w tym czasie m.in. specjalne spotkania wigilijne. 15 grudnia została zorganizowana Wiglijka w Dziecięcym Klubie „Dobra Nowina”, działającym przy naszym zborze. Klub prowadzi siostra Ewa Gutkowska z pomocą wolontariuszy. Spotkanie było bardzo uroczyste. Dzieci przyszły…

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: