W dniach 14-16 września 2012 roku odbyła się w Warszawie – Radości Ogólnopolska Konferencja Kobiet Baptystycznych. Jej hasłem był werset z Pisma Świętego, z Listu do Efezjan: „Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”. Na spotkanie przybyło ponad sto kobiet z wielu zborów z całej Polski. Najstarsza uczestniczka miała 77 lat, najmłodsza 20….

Co roku w listopadzie, kobiety ze Zborów Baptystycznych na całym świecie obchodzą Dzień Modlitwy. Został on ustanowiony ponad 50 lat temu. Uczestniczą w nim siostry z 7 Unii Kontynentalnych, zrzeszających 132 kraje i 229 krajowych, baptystycznych organizacji kobiecych. W Zborze Chrześcijan Baptystów, w Białymstoku, po raz kolejny zostało zorganizowane z tej okazji, specjalne nabożeństwo modlitewne….

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: