20 kwietnia 2013 roku, odbyła się w Białymstoku, Okręgowa Konferencja Kobiet pod hasłem „Kobieta we współczesnym świecie”. Wersetem przewodnim spotkania były słowa z Przypowieści Salomona 31,25: „Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość…”. W konferencji wzięły udział siostry z Okręgu Białostockiego: z Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Hajnówki i Białegostoku. Na specjalne zaproszenie przyjechały również siostry z Warszawy, z Rady Służby Kobiet: Klaudia Wiazowska – przewodnicząca, Magdalena Czerwińska – z-ca przewodniczącej i Lija Orych – skarbnik. Towarzyszyły im Elżbieta Sylwestrowicz z II Zboru w Warszawie oraz Elżbieta Luśnia z I Zboru w Warszawie.
Zebranych przywitała i czuwała nad przebiegiem całego spotkania, siostra Lilia Tołopiło. Na początku zaśpiewaliśmy wspólnie kilka uwielbiających pieśni z towarzyszeniem zespołu muzycznego z białostockiego zboru. Pastor Marcin Górnicki przywitał uczestniczki konferencji oraz podzielił się krótką refleksją biblijną.
Pierwszy wykład „Codzienne wyzwania dla współczesnej kobiety” przedstawiła siostra Magdalena Czerwińska. Przed współczesnymi kobietami stoi mnóstwo wyzwań. Chcą być doskonałe w wielu życiowych rolach, narzuconych przez obecną rzeczywistość. Mają wiele obowiązków, które często je przerastają. Jaki więc jest wzór kobiety, która podoba się Bogu? Na podstawie fragmentu z Przypowieści Salomona, z rozdziału 31, siostra Magda przedstawiła cechy Dzielnej Kobiety. Prawdziwa Boża Kobieta przede wszystkim szuka swojej wartości w Bogu i z tego „źródła” wynikają jej kolejne cechy: odwaga, odporność na przeciwności, czułość i troskliwość, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, godność, mądrość i bogobojność. Chciejmy być takimi kobietami!
Drugi wykład pt. „Wierność w małym” przedstawiła siostra Ewa Gutkowska. Przypomniała, że Bóg obdarza wszystkich wierzących darami i talentami. Każda z nas jednak jest inna, ma różne talenty i obdarowania. Nie powinniśmy więc porównywać się wzajemnie, ponieważ zawsze znajdą się osoby lepsze i gorsze od nas. Naszą odpowiedzialnością przed Bogiem jest rozwijanie otrzymanych darów. Bóg ceni wierność nawet w małych, codziennych działaniach, błogosławi i pomaga w rozwijaniu talentów, którymi nas obdarował. Służenie i wierność powinny być w naszym życiu zasadą, a nie okazjonalnym czynem.
Kolejnym wykładem pt. „Budowanie relacji” podzieliła się siostra Klaudia Wiazowska. Usłyszałyśmy co jest niezbędne, by budować właściwe relacje z ludźmi jak również jakie są główne przeszkody w relacjach. Sukcesem do właściwych relacji jest: mieć czas dla innych, być życzliwym, otwartym na szczerą rozmowę, nie wyciągać pochopnych wniosków, a przede wszystkim kochać innych prawdziwą Bożą miłością. Bądźmy kobietami budującymi właściwe relacje.
Pomiędzy wykładami był czas na kawę i herbatę oraz kawałek pysznego ciasta. Mogłyśmy porozmawiać, poznać się lepiej, na bieżąco „wprowadzać w życie” zasady budowania właściwych relacji.
Po obiedzie siostry z Rady Służby Kobiet powiedziały parę słów o sobie oraz o swojej działalności na rzecz kobiet w naszym kościele. Był również czas na przedstawienie pracy sióstr w zborach Okręgu Białostockiego. Usłyszałyśmy wiele inspirujących świadectw. Niektóre zbory np. Białowieża czy Dubicze Cerkiewne są bardzo małe. Mimo to siostry dzielnie wykonują różne prace w miarę swoich skromnych możliwości: wspólnie się modlą, biorą czynny udział w nabożeństwach, odwiedzają potrzebujących, uczestniczą w różnych uroczystościach itp.
Na zakończenie konferencji trzy siostry podzieliły się świadectwami Bożego działania. Siostra Ania opowiedziała o ciężkich przeżyciach, które nastąpiły krótko po jej nawróceniu. Tragicznie zginął jej mąż, który miał wraz z nią przyjąć chrzest. Te bardzo trudne doświadczenia nie zachwiały jednak wiary siostry Ani, przyjęła chrzest i uczestniczy w życiu zboru. Jest dla nas wszystkich wielkim świadectwem trwania w Panu Jezusie. Drugim świadectwem podzieliła się siostra Ela. Opowiadała o utracie pracy i problemach finansowych. Pan Bóg odpowiedział na jej modlitwy. Obecnie pracuje w innym miejscu, a Pan prowadzi ją i błogosławi. Trzecie świadectwo, siostry Eli z Warszawy, dotyczyło rozwiązywania problemów międzyludzkich. Przez post i modlitwę doświadczyła namacalnych zmian w trudnych relacjach. Zachęcała nas, by w podobny sposób prosić Boga o Jego interwencję, gdy zmagamy się z różnymi przeszkodami w życiu.
Wierzę, że czas konferencji był czasem szczególnym, zachętą dla każdej uczestniczki, by mimo wszystko „z uśmiechem na twarzy patrzeć w przyszłość”, powierzać Bogu nasze dni, trwać wiernie w miejscu, gdzie nas postawił, być Bożą Kobietą we współczesnym świecie.
Na zakończenie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim siostrom za przyjazd do Białegostoku i czynny udział w konferencji, za poświęcony nam czas i słowa zachęty. Błogosławimy Wam drogie siostry w Waszej pracy w Radzie Kobiet. Wierzymy, że trud Wasz „Nie jest daremny w Panu”.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: