W dniach 20-21 czerwca gościliśmy w naszym zborze dr Arnolda Fruchtenbauma. Jest to nauczyciel Słowa Bożego, który specjalizuje się w tematyce eschatologicznej. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Program spotkania był bardzo napięty. Wykłady rozpoczęły się o godzinie 9.00 i z kilkoma przerwami nauczanie trwało prawie do godziny 21.00

Tematy wykładów dotyczyły przede wszystkim zagadnień eschatologicznych:
1.Wydarzenia prowadzące do wielkiego ucisku
2.Pochwycenie Kościoła
3.Powstanie i upadek antychrysta

Na niedzielnym nabożeństwie mogliśmy również słuchać nauczania brata Arnolda. Swoje kazanie oparł na trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Mówił o nocnym spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Przedstawił szeroki kontekst historyczny i religijny całej rozmowy i tego co później stało się w życiu Nikodema.

Po południu w niedzielę odbyły się kolejne wykłady. Dotyczyły one zagadnienia Chwały Bożej -Szechiny w historii i proroctwach. Jest to bardzo szeroki temat. Zawarty jest w wielu fragmentach zarówno Starego jak i Nowego Testamentu.

Po zakończeniu każdego wykładu br. Arnold opowiadał ciekawe opowieści rabiniczne, które zawierały elementy humoru, ale humoru z przesłaniem. Po zakończeniu każdej serii wykładów był również czas na pytania słuchaczy.

Całe nauczanie było intensywne, ale jednocześnie bardzo ciekawe i inspirujące. Dziękujemy dr Arnoldowi Fruchtenbaumowi, że znalazł czas i wygłosił serię wykładów w naszym zborze. Dziękujemy również tłumaczowi, bratu Kopytko, za pomoc w zrozumieniu przesłania.

Wszystkie wykłady oraz kazanie niedzielne są zamieszone na internetowej stronie I Zboru w Białymstoku, w dziale multimedia. Zachęcam do słuchania.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: