W niedzielę, drugiego czerwca odbyła się w białostockim zborze wspaniała, podwójna uroczystość – Chrzest na wyznanie wiary oraz Święto Rodziny. Uroczyste nabożeństwo zgromadziło oprócz stałych członków zboru wielu gości i przyjaciół.

Na początku prezbiter Marcin Górnicki skierował do słuchaczy przesłanie, dotyczące chrztu na wyznanie wiary. Przedstawił znaczenie, symbole zawarte w akcie chrztu oraz warunki, które muszą być spełnione, by można było przyjąć chrzest. Głównym warunkiem jest wiara w Chrystusa, w Jego zbawczą śmierć osobiście dla każdego człowieka.
Następnie byliśmy świadkami wzruszającej chwili, samego aktu chrztu. Prezbiter Górnicki ochrzcił sześć osób, trzy siostry i trzech braci. Modlimy się, by wytrwali w swoich decyzjach i nigdy nie zeszli z drogi wiary.

W dalszej części nabożeństwa po wysłuchaniu psalmów i modlitwie, grupa muzyczna razem z dziećmi ze Szkółki Niedzielnej zaśpiewała kilka radosnych pieśni na chwałę Bogu. Był to akcent dotyczący Święta Rodziny, które jest stałym wydarzeniem w kalendarzu naszego zboru. Mogliśmy dziękować Bogu nie tylko za rodziców i dzieci, ale za całe rodziny należące do naszego zboru.

Kazanie wygłosił pastor Zbigniew Miksa z Giżycka. Przesłanie biblijne oparł na ósmym rozdziale Listu do Rzymian. Dotyczyło one zagadnienia duchowego synostwa. Gdy się nawracamy do Boga, rodzimy się na nowo i stajemy dziećmi Bożymi. Od tego momentu prowadzi nas Duch Święty, który potwierdza fakt stania się Bożym dzieckiem. (kazanie jest umieszczone na stronie w dziale multimedia).

Po kazaniu odbyła się modlitwa nad nowo ochrzczonymi. Otrzymali oni również świadectwa Chrztu i Nowe Testamenty oraz kwiaty na pamiątkę tego radosnego wydarzenia. W czasie uroczystości usługiwał również chór zborowy pod dyrekcją Kornelii Żuk i Grzegorza Kołtuna.
Nabożeństwo zakończyła Wieczerza Pańska, w której po raz pierwszy wzięli udział nowo ochrzczeni.

Po zakończonym nabożeństwie kontynuowaliśmy społeczność na wolnym powietrzu. Przy obiedzie przygotowanym przez siostry ze zboru mogliśmy cieszyć się wspólnym czasem z gośćmi licznie przybyłymi na tę uroczystość. Pan Bóg dał nam wspaniałą pogodę. Dzieci miały liczne atrakcje, trampolinę oraz dmuchaną zjeżdżalnię.

Dziękujemy Bogu za to, że czas łaski jeszcze trwa i nowe osoby się nawracają. Jesteśmy również wdzięczni za mnóstwo błogosławieństw, których możemy doświadczać zarówno w zborze, w rodzinach oraz osobiście. Cieszymy się, ze Pan powiększa naszą rodzinę duchową. Błogosławimy naszym nowym braciom i siostrom. Modlimy się, by wytrwali na drodze wiary do końca swoich dni, które przeznaczył im Pan.

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: