Okres świąteczno-noworoczny w Zborze Chrześcijan Baptystów w Białymstoku jest zawsze bardzo intensywny, bogaty w liczne spotkania i nabożeństwa. Odbywają się w tym czasie m.in. specjalne spotkania wigilijne.
15 grudnia została zorganizowana Wiglijka w Dziecięcym Klubie „Dobra Nowina”, działającym przy naszym zborze. Klub prowadzi siostra Ewa Gutkowska z pomocą wolontariuszy. Spotkanie było bardzo uroczyste. Dzieci przyszły razem ze swoimi rodzicami lub opiekunami. Oprócz smacznego poczęstunku uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl pt. „Niespodziewany gość”, przygotowany i wykonany przez dzieci pod kierownictwem siostry Renaty Goroszewskiej. Pastor Marcin Górnicki podzielił się poruszającą refleksją biblijną na temat końca świata. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe paczki świąteczne. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.
Druga Wigilijka odbyła się w niedzielę, 16 grudnia po południu. Zorganizowali ją nauczyciele Szkółki Niedzielnej przy współudziale Klubu Seniora. Na to spotkanie zostali zaproszeni wszyscy członkowie zboru oraz nasi przyjaciele i sympatycy. Podczas wieczoru dzieci ze Szkółki Niedzielnej zaprezentowały program artystyczny. Otrzymały również nagrody za prace wykonane w konkursie świątecznym pt. „Choinka”. Krótkim okolicznościowym przesłaniem biblijnym podzielił się pastor Marcin Górnicki.
18 grudnia odbyła się Wigilijka studentów i absolwentów na którą została zaproszona również młodzież zborowa. Przy ładnie udekorowanych stolikach spotkało się około 30 osób. Był to czas dzielenia się świadectwami oraz uwielbiania Boga w pieśniach i modlitwach. Pastor Marcin Górnicki w krótkim przesłaniu biblijnym zachęcał zebranych, by jako dzieci Boże zawsze zachowywali swoją niewinność w Bogu.
Oprócz spotkań wigilijnych odbyły się również cztery nabożeństwa świąteczne. 24 grudnia miało miejsce nabożeństwo wigilijne. Słowem Bożym podzielił się prezbiter senior Piotr Dajludzionek. Chór zborowy pod dyrekcją Wiktora Radomskiego wykonał trzy wspaniałe pieśni – kolędy. Usłyszeliśmy również poezję w wykonaniu Doroty Artysiewicz.
Pierwszego Dnia Świąt odbyły się dwa nabożeństwa. Pierwsze, o godzinie 10.00, miało bardzo radosny nastrój. Dziękowaliśmy Bogu za wspaniały dar w postaci Pana Jezusa. Pastor Marcin Górnicki wygłosił kazanie pt. „Jezus urodził się, abyśmy byli wypełnieni całkowicie pełnią Bożą”. Nie zabrakło również uwielbiających pieśni ogólnych, w których prowadził nas zborowy zespół muzyczny. Usłyszeliśmy też okolicznościowe kolędy w wykonaniu chóru.
Po południu, o godzinie 17.00, odbyło się nabożeństwo z programem dzieci, przygotowane przez Nauczycieli Szkółki Niedzielnej. Dzieci z radością i entuzjazmem przedstawiły historię przyjścia na świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po zakończonym nabożeństwie wszystkie dzieci obecne na nabożeństwie otrzymały paczki świąteczne.
Drugiego Dnia Świąt tradycyjnie nabożeństwo prowadziła młodzież zborowa. Wykonała radośnie kilka pieśni. Usłyszeliśmy również świadectwa Bożego działania. Młodzież przedstawiła też krótką pantomimę pt. „Upodobnienie”. Kazanie wygłosił jeden z dawnych liderów młodzieży białostockiej, Łukasz Krasnopolski. Przypomniał zebranym, że prawdziwa wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, a ufanie Bogu w różnych okolicznościach życia jest w stanie zmieniać rzeczywistość wokół nas. Podczas tego nabożeństwa została zebrana również specjalna ofiara, przeznaczona na służbę Gedeonitów.
31 grudnia o godz.18.00 odbyło się nabożeństwo sylwestrowe. Praktycznie w całości wypełnione było świadectwami. Pastor Marcin Górnicki krótkim słowem pt. „Miłość z wdzięczności” zachęcał zebranych do składania świadectw. Kilkanaście osób podzieliło się różnymi historiami Bożego działania w codziennym życiu. Były to bardzo wzruszające świadectwa. Kilka osób podzieliło się również własną poezją. Podczas nabożeństwa nie zabrakło też uwielbiających pieśni i modlitw. Dziękowaliśmy Bogu za cały miniony rok, za wszystkie Jego łaski , którymi nas obdarzał. Uroczyste nabożeństwo trwało około 2,5 godziny, ale i tak nie wszyscy zdążyli podzielić się swoimi świadectwami. Każdy z obecnych otrzymał natomiast werset biblijny z Psalmu 119, jako życzenia na kolejny rok.
1 stycznia o godzinie 16.00 odbyło się pierwsze nabożeństwo w 2013 roku. Pastor Marcin Górnicki podzielił się fragmentem z Listu do Efezjan 5, 25-27. Swoje przesłanie zatytułował „Święci i niewinni”. Prosiliśmy o Boże błogosławieństwo na kolejny, nieznany nam okres czasu. Stojąc na progu Nowego Roku, wierzymy, że Pan Bóg będzie z nami nadal, ponieważ jest wierny i zawsze dotrzymuje Swoich obietnic.

Kazania oraz drama zostały zamieszczone w dziale MEDIA

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: