W dniach 13-15 listopada 2015 roku, w białostockim zborze, odbyły się trzy specjalne nabożeństwa (dwa wieczory i poranek), pod wspólną nazwą „Spotkanie z Ewangelią”. Głównym mówcą każdego z nich był pastor Roman Baranowski ze Zboru Chrześcijan Baptystów w Łodzi.

Każde z trzech nabożeństw zawierało w sobie oprócz refleksji biblijnej również sporo muzyki. Pierwszego wieczoru usłyszeliśmy utwory w wykonaniu naszej, zborowej grupy muzycznej. Radosne, uwielbiające pieśni przygotowały słuchaczy na wysłuchanie poselstwa ewangelii, które wygłosił pastor Roman Baranowski. W prostych słowach zaprosił słuchaczy, by oddali swoje życie Bogu. Zachęcał, by w obecnej, tak niepewnej rzeczywistości, oprzeć się na Bogu, który jedynie jest niezmienny i stały, tylko Jemu powierzyć swoje życie i przyszłość. Z tego zaproszenia skorzystało kilka osób.

W sobotę i niedzielę refleksje biblijne pastora Romana Baranowskiego zostały poprzedzone koncertami Mate’O, czyli Mateusza Otręby z zespołem. Sobotni koncert był adresowany w pierwszej kolejności do młodszych słuchaczy, chociaż z zaproszenia skorzystało sporo osób w wieku dojrzałym, a wręcz seniorskim. Koncert bardzo się podobał mimo głośnych brzmień i natężenia muzycznego.

W niedzielny poranek wysłuchaliśmy kolejnego koncertu Mate’O. Był to koncert szczególny i wyjątkowy. Został nazwany „Pieśni Ojców”. Zespół wykonał pieśni z „poprzednich pokoleń” w nowych aranżacjach, pieśni, które obecnie rzadko się śpiewa w naszych baptystycznych zborach w Polsce, a szkoda bowiem ich słowa niosą za sobą olbrzymią głębię treści i przeżyć ich autorów. Mam nadzieję, że stare hymny „wrócą do łask”, tak jak to się dzieje w naszym zborze, gdzie w programie nabożeństwa zawsze znajduje się chociaż jedna pieśń z „Głosu Wiary”. Wśród pieśni wykonanych przez Mate’O usłyszeliśmy również pieśni z innej epoki np.: „Czego chcesz od nas Panie?” (muz. J. Świder, sł. J. Kochanowski) oraz „Czyż tron Twój Panie uwielbiony” (muz. – J.S. Bach, sł. J. Prochanow). Pomiędzy pieśniami mogliśmy również wysłuchać krótkich refleksji Mateusza Otremby, jego historii życia z Bogiem. W drugiej części nabożeństwa pastor Roman Baranowski kolejny raz zachęcił słuchaczy do przyjęcia poselstwa Ewangelii. W prostych słowach przedstawił Boży plan zbawienia dla każdego zgubionego grzesznika.

Czas szczególnego „Spotkania się z Ewangelią” dobiegł końca, ale jej przesłanie nadal jest aktualne. Czas łaski nadal trwa. Wierzę, że Słowo Boże zasiane w sercach słuchaczy, zgodnie z obietnicą, wyda wcześniej czy później duchowe owoce. Pan Bóg mówi w Swoim Słowie, w Księdze Izajasza 55,11 : „Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem”.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: