W Białymstoku istnieje kilka zborów protestanckich. Kontakty między nimi były sporadyczne, raczej nieoficjalne. Od pewnego czasu ta sytuacja zaczęła się zmieniać w dobrym kierunku. Powstał pomysł, by podjąć wspólną inicjatywę, mającą na celu szersze wyjście z Ewangelią do mieszkańców Białegostoku. Tak narodził się pomysł zorganizowania Dni Kultury Protestanckiej. Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w czerwcu 2014, ale wówczas nie wszystkie zbory wzięły w nim udział.

Do tego szczególnego przedsięwzięcia włączyło się sześć zborów protestanckich, działających na terenie Białegostoku: dwa zbory zielonoświątkowe, dwa zbory baptystyczne, Kościół Boży w Chrystusie oraz Kościół Ewangelicko – Augsburski. Pastorzy spotykali się regularnie uzgadniając wszystkie szczegóły. Wydarzenie to objął swoim patronatem prezydent Miasta Białegostoku.
W piątek, 12 czerwca, o godzinie 12.00 na Uniwersytecie w Białymstoku, w Katedrze Badań Filologicznych Wschód – Zachód, odbyło się spotkanie „Etos protestancki zaangażowania politycznego, biznesowego, społecznego i zawodowego.” Swoje wykłady przedstawili: prof. dr hab. CHAT Andrzej Kluczyński – ”Etos protestancki w edukacji”; przewodniczący Aliansu Ewangelicznego i prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce, dr Mateusz Wichary – „Etos protestancki zaangażowania społecznego”; Krzysztof Jędrzejewski, przewodniczący rady Nadzorczej Grupy KOPEX S.A. – „Etos protestancki w biznesie”; płk dr Igor Sawicki – „Etos protestancki zaangażowania w służbach mundurowych”.
W sobotę, 13 czerwca na terenie białostockiego parku Planty zostały rozstawione namioty i stoiska, przedstawiające działalność poszczególnych zborów. W „naszym” baptystycznym namiocie przedstawiliśmy w „skrócie” ponad 110 letnią historię zboru oraz prawie 90 letnią historię chóru białostockiego, wszystko na dużych, kolorowych banerach. Zainteresowanym przechodniom wręczaliśmy informatory dotyczące działalności zboru oraz zakładki do Biblii.
Od godz. 12.00 do 15.00 na Plantach odbyły się zajęcia dla dzieci, prowadzone przez Kościół Zielonoświątkowy.
O godz. 16.00 rozpoczął się program przygotowany przez zbory. Każdy zbór otrzymał ok. 40 minut na swoją prezentację. W tym miejscu nie będę opisywać szczegółowo programów wszystkich zborów, skupię się tylko na tym, co wspólnie jako I Zbór Baptystów w Białymstoku przygotowaliśmy i przedstawiliśmy na Plantach.
Program naszego zboru rozpoczął występ grupy teatralnej, działającej pod opieką Katarzyny Siewko. Obejrzeliśmy spektakl na podstawie książki „Sen lalkarza Jonatana”. Wzięli w nim udział dorośli jak również dzieci ze Szkółki Niedzielnej. Następnie w dwóch pieśniach wystąpiła grupa muzyczna. Po pieśniach prezbiter Marcin Górnicki podzielił się przesłaniem Ewangelii. W krótkich słowach przedstawił plan zbawienia przygotowany grzesznym ludziom przez świętego Boga. Potem znowu wysłuchaliśmy dwóch pieśni zespołu muzycznego. W dalszej części świadectwem swojego nawrócenia podzieliła się Izabela Sietejko. Program naszego zboru zakończył występ chóru zborowego pod dyrekcją Michała Jankiewicza.
Kilkugodzinny program wszystkich zborów na Plantach zakończył występ Chóru Nadziei, białostockiego oddziału chóru, który śpiewał na Festiwalu Nadziei w Warszawie w 2014 roku. Chórzyści wykonali kilkanaście wspaniałych pieśni pod dyrekcją Marcina Ozgi z Kościoła Zielonoświątkowego. Ewangelizacyjnym przesłaniem podzielił się pastor Krzysztof Gola z Kościoła Bożego w Chrystusie.
Podsumowaniem Dni Kultury Protestanckiej było wspólne nabożeństwo wszystkich zborów w I Zborze Chrześcijan Baptystów przy ulicy Kujawskiej. Uczestniczyli w nim pastorzy: Krzysztof Gola, Andrzej Żegunia, Krzysztof Flasza, Ireneusz Dawidowicz, Marcin Owsiejczuk, Tomasz Wigłasz oraz Marcin Górnicki, który prowadził całe nabożeństwo. Pozdrowienia przekazał przedstawiciel prezydenta Białegostoku pan Robert Jóźwiak. Kazanie wygłosił pastor Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Chór zborowy wykonał dwie pieśni, a zespół muzyczny prowadził wspólne uwielbienie. Po nabożeństwie był czas na dłuższe rozmowy przy kawie, herbacie i kawałku ciasta.
Protestanci żyjący obecnie w Białymstoku stanowią niewielki odsetek mieszkańców miasta. Tym bardziej inicjatywa współpracy w dziele ewangelizacyjnym jest bardzo cenna. Już teraz są plany, by w przyszłym roku również zorganizować podobne wydarzenie.
W imieniu I Zboru Chrześcijan Baptystów w Białymstoku – Urszula Jankiewicz

Galeria zdjęć z wydarzenia

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: