Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku obchodził jesienią 2012 roku, wspaniały jubileusz 110-lecia swojego powstania. W maju 1902 roku, odbył się w Białymstoku pierwszy Chrzest Wiary. Zostało wówczas ochrzczonych osiem osób. Od tamtego wydarzenia minęło 110 lat. Jest to długi okres historii, będący świadectwem wiary wielu osób, które tworzyły ten zbór na przestrzeni lat. Przede wszystkim jest to jednak dowód łaski i wierności Boga, który zainicjował w Białymstoku Swoje dzieło i prowadził je aż do tej pory.

tablica 1

tablica 2

tablica 3

tablica 4

tablica 5