11 października 2015 roku w białostockim zborze odbyło się specjalne, uroczyste nabożeństwo. Obchodziliśmy Święto Żniw oraz byliśmy świadkami chrztu na wyznanie wiary. Dziękowaliśmy Bogu za wszystkie jego dary i błogosławieństwa, którymi nas obdarzał, zarówno materialne jak i duchowe. Chrzest pięciu młodych osób był wspaniałym, duchowym owocem, za który szczególnie byliśmy i jesteśmy wdzięczni Bogu.

Na początku nabożeństwa wysłuchaliśmy listu z Rady Kościoła, zachęcającego do wspierania naszej, duchowej rodziny baptystycznej w Polsce. Chór zborowy wykonał dwie okolicznościowe pieśni, zachęcające słuchaczy do zastanowienia się nad sensem życia oraz pracy dla Boga.

Bezpośrednio przed chrztem, pastor Marcin Górnicki podzielił się fragmentem Słowa Bożego, dotyczącym wytrwałego kroczenia za Bogiem. Swoje kazanie zatytułował: „Tak biegnijcie abyście nagrodę zdobyli. Stawka jest wysoka”. Pastor przedstawił główne przeszkody, które utrudniają „bieg po nagrodę” oraz zachęcał do wytrwałości na drodze wiary (kazanie zamieszczone jest na stronie zboru w dziale multimedia).

Szczególnie wzruszającym momentem nabożeństwa był sam chrzest. Katechumeni kolejno wchodzili do wody, by dać się ochrzcić na wyznanie swojej wiary. Aktu chrztu dokonał pastor Marcin Górnicki. Chór zborowy pięć razy zaśpiewał krótki refren „Ci co w Jezusa chrzczeni są”.
Następnie zespół muzyczny poprowadził zgromadzonych w radosnych pieśniach uwielbiających i modlitwie. Zebraliśmy również ofiarę pieniężną, przeznaczoną na potrzeby ogólno kościelne.
Krótką refleksją biblijną podzielił się prezbiter Mieczysław Piotrowski. Przypomniał zebranym kim jest „bliźni” na podstawie przypowieści Pana Jezusa o Miłosiernym Samarytaninie.

Kolejnym, szczególnym momentem nabożeństwa była modlitwa nad nowo ochrzczonymi. W modlitwie wzięli udział pastorzy, obecni na uroczystości: Jan Mroczek, Piotr Wiazowski, Piotr Dajludzionek, Marcin Górnicki i Mieczysław Piotrowski. Na pamiątkę chrztu nasi nowi bracia i siostry otrzymali Nowe Testamenty oraz kwiaty od zboru.

Nabożeństwo zakończyła Wieczerza Pańska w której po raz pierwszy wzięli udział nowo ochrzczeni. W nastrój Wieczerzy Pańskiej wprowadził nas chór, pieśnią – modlitwą: „Ojcze Nasz”.
Po zakończeniu nabożeństwa, w dolnej sali kaplicy, odbył się wspólny obiad, przygotowany przez siostry ze zboru. Mogliśmy kontynuować społeczność ze sobą oraz z licznie zgromadzonymi gośćmi, którzy przybyli do Białegostoku na to wyjątkowe nabożeństwo.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkie błogosławieństwa, a szczególnie za nowe, zbawione osoby, które dodaje do naszego zboru i jednocześnie do Swojego Kościoła. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jeden raz będziemy świadkami takich wspaniałych wydarzeń.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: