Każdego roku w listopadzie, siostry ze zborów baptystycznych na całym świecie, obchodzą ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY KOBIET BAPTYSTYCZNYCH. Na specjalnych społecznościach lub nabożeństwach modlą się o różne potrzeby. Zbierają również ofiarę pieniężną na konkretny cel.

Kobiety ze Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, przy ulicy Kujawskiej, pod przewodnictwem siostry Aliny Grudniewskiej, poprowadziły specjalne nabożeństwo, dołączając się do tego wielkiego, światowego dzieła modlitwy. Hasło tegorocznego Dnia Modlitwy POWSTAŃ I ZAJAŚNIEJ, zostało zaczerpnięte z Księgi proroka Izajasza 60,1: „Powstań, zajaśniej, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą”. Słowa te były i są zachętą, by powstać i służyć w imieniu Bożym, niosąc Jego światło, ponieważ On jest Światłością Świata.

W Światowym Dniu Modlitwy uczestniczą kobiety z 7 Unii Kontynentalnych, zrzeszających ponad 130 państw i ponad 200 krajowych, baptystycznych organizacji kobiecych. Program Dnia Modlitwy przygotowują siostry z Kobiecego Departamentu Kobiet Baptystycznych. Do wszystkich społeczności kobiecych, co roku dociera list z pozdrowieniami od Prezydentki Światowego Departamentu Kobiet Baptystycznych. My również otrzymałyśmy takie pozdrowienia od Raquel Contreras, prezydentki ŚDKB (2010-2015). Zostały one odczytane na nabożeństwie.

W dalszej części społeczności wysłuchaliśmy próśb modlitewnych z każdego kontynentu. Następnie modliliśmy się o konkretne potrzeby kobiet. Kobiety na całym świecie borykają się z wieloma różnymi problemami: biedą, brakiem pracy i podstawowych środków do życia, analfabetyzmem, wykorzystywaniem seksualnym, przemocą itp. Wyrazem życzliwości i miłości wobec potrzebujących jest modlitwa, a też konkretna pomoc w postaci ofiar pieniężnych.

W tym roku jednym z kilku projektów o który modliły się kobiety na całym świecie, był projekt – FUNDACJA BETANIA. Betania rozwija, wspiera i wdraża społeczne projekty w Mołdawii np. projekty ograniczające przemyt i handel ludźmi, projekty polegające na integrowaniu dzieci z domów dziecka z rodzinami, rozwija internaty, rodziny zastępcze, opiekę dzienną dla dzieci zagrożonych wykorzystywaniem i handlem, projekty dla osób starszych.

W tym roku nasze nabożeństwo wypadło we środę 11 listopada. Z tej okazji pastor zboru, Marcin Górnicki podzielił się też krótką refleksją na temat niepodległości naszego kraju. W modlitwie podziękował Bogu za wolność, za to że bez przeszkód możemy się gromadzić, nie jesteśmy prześladowani jak wielu chrześcijan na całym świecie.

Na koniec nabożeństwa została zebrana specjalna ofiara pieniężna, która zostanie wykorzystana na konkretne projekty związane z pracą wśród kobiet. Cieszymy się, że możemy być cząstką wielkiej kobiecej rodziny baptystycznej i mieć swój malutki wkład w tę ogólnoświatową służbę.
Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: