W niedzielę, 10 czerwca, mieliśmy w naszym zborze bardzo radosną, podwójną uroczystość: chrzest na wyznanie wiary oraz Święto Rodziny. Takie wydarzenia zborowe są zawsze pełne wzruszeń i refleksji. Tak było również i tym razem.

W pierwszej części nabożeństwa, po przywitaniu i przekazaniu pozdrowień, prezbiter naszego zboru, Marcin Górnicki powiedział kilka słów na temat ważności chrztu, jego symboliki i znaczenia dla chrześcijanina. Wyjaśnił dlaczego chrzest odbywa się poprzez całkowite zanurzenie w wodzie i dlaczego nie praktykujemy chrztu dzieci.
Następnie każdy z katechumenów, wypowiedział przed zborem swoje wyznanie wiary i został ochrzczony. Był to bardzo wzruszający i radosny moment. Wdzięczni jesteśmy Bogu za Jego miłość i zbawienie kolejnych osób, za to, że dodaje nowe osoby do zboru i Swego Kościoła. Tym razem zostało ochrzczonych sześć osób, dwie siostry i czterech braci.

Bezpośrednio po chrzcie wspólnie zaśpiewaliśmy kilka uwielbiających pieśni, w których poprowadził nas zborowy zespół muzyczny. Podczas nabożeństwa usłużył również chór zborowy, wykonując kilka pieśni.

Kazanie wygłosił prezbiter Marcin Górnicki. Oparł je na wydarzeniach z życia Apostoła Pawła, który wraz z Sylasem trafił do więzienia za głoszenie Ewangelii. Ta tragiczna sytuacja nie złamała jednak ich wiary. Śpiewem chwalili Boga. Nastąpiło trzęsienie ziemi i drzwi więzienia się otworzyły. Stróż więzienny myślał, że wszyscy więźniowie uciekli i chciał się zabić. Apostoł Paweł go powstrzymał. Stróż więzienny widząc postawę Pawła zapragnął zbawienia i zapytał jak może je otrzymać . Tytuł kazania to odpowiedź Apostoła Pawła „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i twój dom.” Jest to wspaniała obietnica dla naszych rodzin, które nie zawsze w całości są zbawione. Nikomu nie muszę chyba udowadniać jak wielką siłę do życia daje wspólnota duchowa, gdy wszyscy domownicy są prawdziwymi chrześcijanami.

Po kazaniu i modlitwie zborowej był czas na specjalne błogosławieństwo nowo ochrzczonych. Nad każdym z nich została wzniesiona modlitwa z włożeniem rąk o błogosławieństwo i prowadzenie ich przez Boga. Na pamiątkę każdy otrzymał Nowy Testament i Świadectwo Chrztu oraz kwiaty od zboru.

Wieczerza Pańska w której po raz pierwszy wzięli udział nowo ochrzczeni zakończyła oficjalną część nabożeństwa.

Po zakończonej uroczystości, na tyłach naszej kaplicy odbył się piknik z okazji Święta Rodziny. Na świeżym powietrzu zostały ustawione stoły, byśmy wszyscy mogli wspólnie zjeść obiad. Siostry z naszego zboru jak zwykle stanęły na wysokości zadania i przygotowały bardzo smaczny posiłek. Jesteśmy wdzięczni za ich trud.

Dzieci jak zwykle miały zapewnione różne atrakcje, gry, zabawy, skoki na trampolinie itp. Były również zawody w których brały udział całe rodziny z dziećmi. Seniorzy zaś mogli odpoczywać w cieniu namiotów, rozmawiając na wiele interesujących tematów.

Czas spędzony wspólnie ze zborem jest bardzo cenny. Takie uroczystości są szczególnie potrzebne w dużych, wielopokoleniowych zborach. Pozwalają na budowanie wzajemnych relacji między zborownikami. Są wspaniałą okazją do uświadomienia sobie tego jak ważna jest rodzina nie tylko cielesna, ale również duchowa. Mimo wad i niedoskonałości, których nie brak też w zwykłych rodzinach, zbór jest darem wyjątkowo cennym, ustanowionym przez Boga o który powinniśmy dbać i się o niego troszczyć. Zbór bowiem to nie mury kaplicy, ale ludzie, którzy do niego należą, tworząc duchową wspólnotę w Panu Jezusie Chrystusie.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: