W dniach 10-12 czerwca odbyły się w Białymstoku Dni Kultury Protestanckiej. Zostały zorganizowane już po raz trzeci. Wzięło w nich udział sześć zborów z naszego miasta: dwa zbory baptystyczne, dwa zielonoświątkowe, Kościół Boży w Chrystusie oraz Kościół Ewangelicko Augsburski.

Tegoroczne wydarzenie miało nieco mniej spektakularny charakter niż ubiegłoroczne, ale również zostało zauważone w mieście. Głównym celem było wyjście do ludzi i nawiązywanie relacji podczas różnych zadań i projektów.

W piątek, 10 czerwca, przedstawiciele wszystkich zborów razem z pastorami spotkali się w białostockim Parku Planty, by wspólnie zasadzić krzewy. Była to znakomita okazja, by podczas pracy rozmawiać z ludźmi, dzielić się świadectwem swojej wiary. W Biblii spotykamy symbole drzew i krzewów. Rośliny rosną, rozkwitają i nawet mimo posuchy wydają owoce, ponieważ posiadają korzenie głęboko zapuszczone w dobrej ziemi. Podobnie jest z człowiekiem, który ma swoją wiarę zakorzenioną w Bogu. Żyje wiarą i wydaje duchowe owoce mimo niesprzyjających okoliczności. Inicjatywa nasadzania krzewów w parku spotkała się ze szczególnym uznaniem władz Białegostoku.

Kolejnego dnia, w sobotę 11 czerwca, odbyła się wycieczka autokarowa po Białymstoku – „Śladami białostockich protestantów”. Uczestnicy odwiedzili miejsca, które wiążą się z działalnością protestantów w Białymstoku. Obejrzeli m.in. obecne kaplice i domy zborowe. W każdym z nich, pastorzy przedstawiali ogólny rys historyczny swojego zboru, jego historię i najważniejsze zasady wiary.

Tego samego dnia po południu, o godzinie 15.30, w II Zborze Chrześcijan Baptystów, „Droga Zbawienia”, odbyły się warsztaty manualne: decoupage, wyplatanie z papierowej wikliny, wytwarzanie mebli ze skrzynek na owoce, szycie przytulanek. Zajęcia miały na celu nie tylko wspólną pracę, ale też rozmowy i nawiązywanie relacji z mieszkańcami naszego miasta.

Ukoronowaniem tegorocznych obchodów Dni Kultury było wspólne nabożeństwo w I Zborze Chrześcijan Baptystów przy ulicy Kujawskiej. Wspaniałą oprawę muzyczną przygotowali studenci, należący do Duszpasterstwa Akademickiego, działającego przy I zborze baptystycznym. Kazanie wygłosił pastor Krzysztof Flasza ze Zboru Zielonoświątkowego „Dobra Nowina”. Zachęcał słuchaczy do wytrwałego głoszenia ewangelii mieszkańcom naszego miasta, niesienia Bożej nadziei szczególnie tym, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa lub są nawet poza nim.

Protestanci żyją w Białymstoku ponad sto lat. Ich działalność społeczna, charytatywna i kulturalna jest z każdym rokiem coraz bardziej widoczna w mieście. Dni Kultury Protestanckiej były więc jeszcze jedną znakomitą okazją, by zaznaczyć pozytywny wpływ protestantów na życie mieszkańców Białegostoku.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: