1 grudnia 2019 roku gościliśmy w naszym zborze pastora Michała Szlachetkę ze Zboru Chrześcijan Baptystów w Otwocku. Na porannym nabożeństwie usłyszeliśmy kazanie połączone z bardzo wzruszającym świadectwem z życia brata Michała, zatytułowane: „Moja droga do Boga”. Pastor Michał opowiedział szczerze o swoim osobistym życiu i drodze do Boga. Pochodzi z bardzo trudnej, patologicznej rodziny. Jako bardzo młody chłopak wpadł w szpony narkotyków, był bezdomny i znalazł się w Monarze. Ośrodek w którym przebywał odwiedzili wierzący ludzie i tak zaczęła się Jego droga do Boga. Bóg radykalnie zmienił jego życie. Dziś jest żywym świadectwem działania Boga, namacalnym dowodem działania Pana. Z wielkim zapałem zachęcał słuchaczy, by zweryfikowali swoją tożsamość w Chrystusie . Zachęcał wszystkich, by w pełni stali się niewolnikami Jezusa Chrystusa. To relacja w wielkim skrócie. Całe kazanie znajduje się na internetowej stronie naszego zboru w dziale Multimedia. Zachęcam do wysłuchania.

Po nabożeństwie, już w sali dolnej, pastor Michał wygłosił dwa wykłady zatytułowane „6 powodów, dla których List do Rzymian 9 nie jest tym o czym myślisz”. Zaznaczył, że jego celem nie jest kłócenie się i przekonywanie o właściwą interpretację tego tekstu. Chciał przedstawić swoje przemyślenia. W tym miejscu ja również nie będę relacjonować wykładów pastora Michała Szlachetki, ale zachęcam do samodzielnego odsłuchania wykładów. Oba wykłady znajdują się na naszej stronie internetowej w dziale Multimedia.

Dziękujemy pastorowi Michałowi Szlachetce, że odwiedził nasz zbór. Szczególnie świadectwo Jego życia było bardzo zachęcające i powodujące wdzięczność Bogu za cud nowego życia. Dziękujemy również za wykłady z których mogliśmy się wiele nauczyć. Błogosławimy pastorowi Michałowi w Jego pracy, służbie w Zborze w Otwocku oraz wszędzie tam gdzie Pan posyła Go do służby.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: