W dniach 1-4 maja odbyła się w Narewce Majówka Młodzieżowa. Tegoroczne spotkanie miało charakter nie tylko wypoczynkowy, ale przede wszystkim remontowy. Można powiedzieć, że był to również wyjazd męski, ponieważ w wyjeździe uczestniczyły tylko dwie siostry – Jolanta Szczęch i Aleksandra Rokicka, które zajmowały się przygotowywaniem posiłków. Pracę na terenie ośrodka nadzorowali bracia z Komisji Narewkowskiej: Albert Kutrzepa, Marek Żuk, Rafał Trusiewicz, Mikołaj Laszewski. Wspólnie z młodymi braćmi postawili nowe ogrodzenie, uporządkowali posesję, boisko do piłki nożnej, zainstalowali nowe siatki do bramek oraz skosili trawę na całym terenie.
Oprócz pracy na terenie ośrodka bardzo atrakcyjnym zajęciem było łowienie ryb na Zalewie Siemianówka, znajdującym się kilkanaście km od Narewki. Młodzi bracia zaopatrzeni w profesjonalny sprzęt wędkarski kilkakrotnie wyjeżdżali nad zalew. Nawet bardzo niekorzystne warunki pogodowe nie były w stanie zniechęcić ich do wędkowania. Zorganizowano również turniej ping ponga, który wygrał pastor Borys.
Podczas wyjazdu nie zabrakło również społeczności przy Słowie Bożym. Prowadził je wikariusz naszego zboru, pastor Borys Rokicki, który również czuwał na organizacją i przebiegiem majówki. Codziennie rano, przed pracą, wszyscy zbierali się na rozważanie Słowa i modlitwę. Wieczorem, po zakończeniu pracy, również odbywała się społeczność. Pastor Borys dzielił się rozważaniami z Pisma Świętego na temat różnych aspektów wiary. W czasie wszystkich społeczności na gitarze grał Kuba Trusiewicz.
Tegoroczna Majówka Młodzieżowa połączyła przyjemne z pożytecznym. Jej celem był nie tylko wypoczynek, ale również fizyczna praca. Kilkanaście młodych osób postanowiło poświęcić wolny, długi weekend, by pomóc w pracach na rzecz ośrodka. Młodzi chętnie wzięli udział w wyjeździe i wrócili zadowoleni. Rozważania Słowa Bożego oraz praca przy remoncie i porządkowaniu ośrodka zborowego, stały się dobrą okazją do wzajemnej integracji. Od dawna wiadomo, że wspólne działanie zbliża ludzi oraz uczy współpracy w grupie. Młodzież może mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a również z tego, że ich wysiłek będzie służyć tym wszystkim, którzy w przyszłości skorzystają z ośrodka zborowego w Narewce. „Wasz trud nie jest daremny w Panu”.

„Urszula

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: