W dniach 1-2 listopada 2013 roku, odbyło się w Narewce, Okręgowe Spotkanie Młodzieży pod hasłem „KREATYWNI”. Uczestniczyło w nim ponad 50 młodych ludzi z Kościoła Chrystusowego oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów. Wersetem przewodnim spotkania były słowa z Listu do Rzymian 15,14: „…wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju…”.
Podczas Listopadówki sporo czasu poświęcono na wykłady biblijne. Rozważaniami dzielili się następujący pastorzy: Henryk Karasiewicz ze Zboru Chrystusowego w Bielsku Podlaskim, Bartosz Kaczorek ze Zboru Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim, Marcin Górnicki ze Zboru Chrześcijan Baptystów w Białymstoku oraz wikariusz Zboru Baptystów w Białymstoku, Borys Rokicki, który był głównym organizatorem spotkania. Młodzież miała możliwość wysłuchania następujących wykładów:

• Pastor Henryk Karasiewicz przedstawił dwa wykłady: „Odkrywanie wizji życia” oraz „Nie zmarnuj życia”. Mówił o różnych decyzjach podejmowanych w młodości, które wpływają na przyszłość. Opowiadał o problemach i trudnościach życia, które bardzo często nas spotykają. Zachęcał, by „płynąć odważnie głównym nurtem woli Bożej, a nie obok brzegu wolno i w zawirowaniach”. Doświadczenia, przez które przechodzimy z Bogiem wzmacniają i budują naszą wiarę.

• Pastor Bartosz Kaczorek wygłosił trzy wykłady: „Kreatywny jak Ojciec”, „Jedność pokonuje przeszkody” oraz „Wychodząc poza schematy”. W swoich rozważaniach mówił o kreatywnym myśleniu. Na przykładach pokazywał możliwości kreatywnego głoszenia Ewangelii. Ludzie dzisiaj, tak jak kiedyś, potrzebują Słowa Bożego, ale pojawiły się inne formy i możliwości. Nowe sposoby nauczania z powodzeniem można i należy wykorzystywać we współczesnym dziele ewangelizacji.

• Pastor Borys Rokicki podzielił się wykładem pt. „Bóg wzywa nas do KREATYWNEGO chodzenia z Nim”. Tylko osobista, intymna więź z Panem Jezusem ma znaczenie przed Bogiem. Religijne działania w istocie niewiele znaczą w kwestiach wiary i zbawienia człowieka.

Oprócz wykładów ważnym punktem programu były społeczności. Pastor Marcin Górnicki poprowadził w piątek społeczność wieczorną. Swoje rozważanie oparł na fragmencie z Listu do Rzymian 14,15. Mówił, że każdy wierzący posiada różne umiejętności dane przez Boga i powinien je wykorzystywać w służbie w kościele. Może to czynić w sposób bardzo kreatywny. W sobotę obie społeczności przygotował i prowadził wikariusz Borys Rokicki. Na społeczności porannej podzielił się rozważaniem z II Listu Ap. Piotra 3,1-2. Zachęcał, by Słowo Boże było na co dzień obecne w życiu, ponieważ utrzymuje ono w czujności myśli i umysł, mając wpływ na właściwe postępowanie. Na wieczornej społeczności pastor Borys przedstawił rozważanie z 1 Listu Ap. Piotra 1,13-16. Fragment ten jest wezwaniem wszystkich wierzących, by prowadzili święte, bogobojne życie: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Podczas wszystkich społeczności wspólne uwielbienie w pieśniach, prowadziła Ola Rokicka razem z zespołem muzycznym.
W czasie wolnym młodzież miała czas na wspólne rozmowy, gry planszowe, granie w ping-ponga i „piłkarzyki” oraz muzykowanie. Mogła poznawać się wzajemnie, budować relacje między sobą, naszymi zborami oraz kościołami. Wielu aktywnie włączyło się też w organizację spotkania: palenie w piecu, sprzątanie ośrodka, zmywanie, służbę muzyczną, multimedialną itp. Wspólna praca była dodatkową możliwością poznawania się i wzajemnej integracji.
Listopadowe spotkania w Narewce są od wielu lat wpisane w kalendarz wyjazdów białostockiej młodzieży. Wierzymy, że kolejne pokolenia młodych ludzi będą kontynuować tę dobrą tradycję, a czas spędzony wspólnie w społeczności przyczyni się do rozwoju duchowego każdego uczestnika.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: